„Iskolafejlesztés az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolában”


TÁMOP-3.1.4/C-14-2015-0498
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tamási Tankerület – 100 százalékos támogatási intenzitás mellett – 19 946 023 .- forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírásra került „Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem” pályázati konstrukcióban. Ennek az összegnek egy része az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola Felsőnyéki Tagiskolájában került felhasználásra.

A fejlesztés szakmai tartalma úgy lett összeállítva, hogy illeszkedjen a közvetlen és közvetett célcsoport szükségleteihez; a köznevelés fejlesztési irányvonalaihoz; valamint a regionális igényekhez. A fejlesztés hosszú távú célja a gyermekek és a fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend tiszteletben tartásával, valamint a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel.

A programok között az alábbiak szerepeltek:

  • Ökotábor (a tábor ideje alatt ökológiai vetélkedő lebonyolítása) 1 alkalommal, 28 főre
  • Erdei Iskola, 1 alkalommal, minimum 28 fő bevonásával
  • Továbbtanulást támogató tevékenységek, 3 alkalommal, alkalmanként minimum 40 fő bevonásával
  • Családi nap, 2 alkalommal, alkalmanként minimum 40 fő bevonásával
  • Vetélkedő, 1 alkalommal, minimum 40 fő bevonásával
  • Komplex közlekedési ismeretek oktatása, 2 alkalommal, alkalmanként minimum 30 fő bevonásával
  • Rendezvényszervezés - Tanórán kívüli mozgásos tevékenységek, 3 alkalommal, alkalmanként minimum 30 fő bevonásával

Pedagógus továbbképzések:

  • Szaktárgyi továbbképzés - 1 alkalommal, 2 főre
  • Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés 1 alkalommal, 2 főre
  • Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák

felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések 1 alkalommal, 1 főre A fejlesztés biztosítja a minőségi szakmai munka megerősítését, fejlesztését, a szakmai fejlődést, az ön- és továbbképzés lehetőségét, valamint a gyermekek részére az élményalapú tudás megszerzését, az eszközjellegű- és szociális kompetenciák fejlődését. Hozzájárul a környezettudatos magatartás megalapozásához, segíti az intézményi célok megvalósítása érdekében tevékenykedő kisközösségek – csoportok, körök – létrehozását, működésük feltételrendszerét. A projektben résztvevő valamennyi munkatársunk olyan hasznos gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodott, mely közvetlenül hozzájárul személyes teljesítményük hatékonyabbá tételéhez ezzel is emelve intézményünk szakmai színvonalát.